Vlaanderen stimuleert aankoop van gezinswoning ten koste van zij die investeren in bijkomend vastgoed

Ann Westen   |  

<< Terug naar B-CONNECTED

Avatar foto

Ann Westen

Ann maakt deel uit van het team Tax & Legal en is gespecialiseerd in, onder andere, vermogensplanning en successieplanning.

MEER VAN DEZE AUTEUR
View all Posts

Je hebt het wellicht al gehoord. In de septemberverklaring van maandag 27 september heeft de Vlaamse Regering een aantal belangrijke wijzigingen aangekondigd met betrekking tot het Vlaamse verkooprecht. Wij zetten ze voor jou graag op een rijtje.

Verdere verlaging voor het verkooprecht bij aankoop van enige en eigen woning

Vlaanderen wil een stimulans bieden voor de aankoop van een gezinswoning door het reeds verlaagde tarief van 6% verder te laten dalen tot 3%. De toepassing van het verlaagde tarief is uiteraard wel verbonden aan een aantal voorwaarden. Wij verwachten dat de huidige voorwaarden behouden zullen blijven.

Wat zijn de voorwaarden?

 1. De aankoop moet betrekking hebben op een woning gelegen in het Vlaams Gewest. Een bouwgrond bestemd voor een gezinswoning zal dus niet van het verlaagd tarief kunnen genieten.
 2. De woning moet hoofdzakelijk bestemd zijn voor bewoning. Woningen met een gemengd gebruik komen dus ook in aanmerking voor het verlaagd tarief, op voorwaarde dat de bedrijfsfunctie ondergeschikt is aan de woonfunctie.
 3. De koper moet een natuurlijk persoon zijn. Vermits dit per koper afzonderlijk wordt beoordeeld, is het wel toegestaan dat de aankoop gebeurt samen met een vennootschap (aankoop vruchtgebruik/blote eigendom of onverdeelde aankoop). Uiteraard zal enkel het deel aangekocht door de natuurlijke persoon van het verlaagd tarief kunnen genieten.
 4. Het moet gaan om een zuivere aankoop. Bij een ruil, afstand van onverdeelde rechten of uitbreng uit een vennootschap is het verlaagde tarief niet van toepassing.
 5. Een of meer natuurlijke personen moeten “samen en gelijktijdig” de geheelheid in volle eigendom van een woning dienen te verkrijgen.
 6. De woning moet de enige woning zijn van de koper. Dit houdt in dat de kopers noch afzonderlijk, noch gezamenlijk reeds een woning of bouwgrond voor de geheelheid in volle eigendom mogen bezitten. Ook het bezit van een woning of een bouwgrond in volle eigendom voor de geheelheid, verkregen uit de nalatenschap en/of schenking, verhindert de toepassing van het verlaagd tarief.
  Een verkrijging in onverdeeldheid met bijvoorbeeld broers of zussen, of de loutere verkrijging van de blote eigendom, werkt daarentegen niet verhinderend.
  Ben je eigenaar bent van een ander onroerend goed dat je nog plant te verkopen dan kan je een verklaring afleggen in de aankoopakte. Het onroerend goed moet dan binnen het jaar verkocht worden.
 7. De  koper moet zijn domicilie vestigen in de woning. De koper moet zijn inschrijving in het bevolkingsregister nemen op het adres van de gekochte woning binnen drie jaar vanaf de datum van de authentieke aankoopakte.

Verlaging van het tarief voor doorgedreven energetische renovatie

Naast de tariefverlaging voor de aankoop van een enige eigen woning daalt ook het tarief van 5% naar 1 % voor wie een woning verwerft en een doorgedreven energetische renovatie uitvoert. Om hiervan te genieten, zal je, naast de voorwaarden voor het verlaagd tarief van de enige en eigen woning, ook moeten voldoen aan een aantal bijkomende voorwaarden.

Uitdoven van de meeneembaarheid

De positieve wijzingen hebben echter ook een keerzijde. Zo zal het stelsel van de meeneembaarheid verdwijnen vanaf 2024. Dit stelsel voorziet op heden in de mogelijkheid om het verkooprecht dat je op een vorige woning betaald hebt, met een maximum 13.000 €, af te trekken van het verkooprecht dat je op een volgende woning moet betalen.

Tot en met 31 december 2023 blijft het wel mogelijk om meeneembaarheid toe te passen indien men kiest voor de toepassing van de “oude” verlaagde tarieven of het nieuwe standaard tarief.

Verhoging van het algemeen verkooprecht

Tenslotte kondigt de Vlaamse Regering ook een tariefverhoging aan van het algemeen verkooprecht van 10% naar 12%. Daardoor gaat de verwerving van een tweede eigendom, of de aankoop van een onroerend goed door jouw vennootschap of de uitbreng van vastgoed uit jouw vennootschap (indien het voorkooprecht van toepassing zou zijn), vanaf 1 januari 2022 gepaard met een hoger kostenplaatje.

Vanaf wanneer treden deze wijzigingen in werking?

Deze tariefwijzigingen gaan in vanaf 1 januari 2022. De datum van de authentieke akte zal daarbij het bepalende criterium zijn. Afhankelijk van jouw plannen en jouw persoonlijke situatie kan het dus aangewezen om snel te reageren of jouw aankoop nog even uit te stellen.

Leg jouw situatie voor aan onze experten

Heb je specifieke vragen over deze nieuwe wijzigingen? Aarzel dan zeker niet om ons te contacteren (klik hier). Het team van Bofidi experten helpt je graag verder.

Hoofdauteur: Ann Westen
Co-auteur: Larissa Cobbaert

Vorige

«

Volgende

»