Wat betekent het Vlaams regeerakkoord voor uw portemonnee?

Aleksandr Natanelov   |  

<< Terug naar B-CONNECTED

Avatar foto

Aleksandr Natanelov

Aleksandr is partner van het team Tax & Legal.

MEER VAN DEZE AUTEUR
View all Posts

Op 30 september 2019 heeft men, weliswaar met enige vertraging, het Vlaams regeerakkoord afgesloten. Zoals altijd bevat zo een akkoord ook een aantal fiscale maatregelen. Deze maatregelen hebben in dit geval betrekking op verschillende domeinen. Hieronder vindt u alvast een kort overzicht van de meest interessante/relevante maatregelen.

Woonbonus

Ondertussen wellicht de meest besproken maatregel op het vlak van inkomstenbelastingen is het afschaffen van de woonbonus vanaf 1 januari 2020. Deze woonbonus resulteerde in een netto voordeel voor de belastingplichtige van meer dan 900 EUR gedurende de eerste tien jaar. De afschaffing van de woonbonus zou worden opgevangen door de verlaging van het registratierecht voor de aankoop van een enige eigen woning. Het is nog onduidelijk hoe deze aanpassing zal worden uitgewerkt en wat de effectieve (financiële) gevolgen zullen zijn.

Dienstencheques

Daarnaast heeft de Vlaamse regering beslist om de fiscale aftrek van de dienstencheques te verlagen van 30% naar 20%.

Vergroening

Verder blijft men inzetten op de vergroening van de autofiscaliteit waarbij men de verkeersfiscaliteit (cf. belasting inverkeerstelling) koppelt aan de CO2-uitstoot van de wagen.

Schenk- en erfbelastingen

Op het vlak van schenk- en erfbelastingen zijn er ook een aantal ‘beperkte’ wijzigingen te noteren.  Voor niet-geregistreerde schenkingen middels een bankgift of via een Nederlandse notaris, zal de zogeheten verdachte periode verlengd worden van 3 jaar tot 4 jaar. Dit betekent dat men in de toekomst na de schenking een jaartje langer in leven zal moeten blijven om erfbelasting te vermijden. De Vlaamse regering wilt u duidelijk aanmoedigen om voor een geregistreerde schenking te opteren.

Erfenis

Daarnaast zal men in de toekomst ook aan zijn vrienden een deel van zijn erfenis kunnen toewijzen aan een voordelig tarief. Men heeft echter nog geen zicht op effectieve tarieven en/of schijven.

Activering

De Vlaamse regering kiest ook resoluut de kaart van de activering. Men wenst zoveel mogelijk mensen aan het werk te krijgen en hoopt dit te realiseren door de verhoging van de Vlaamse ‘jobbonus’ en een meer op maat gemaakt activerings- en tewerkstellingstraject voor elke werkzoekende of ‘inactieve’.

Moest u bijkomende vragen omtrent het bovenstaande, aarzel niet om ons te contacteren.

Vorige

«

Volgende

»