Zelfstandig worden tijdens gedeeltelijke loopbaanonderbreking

Jill Engelen   |  

<< Terug naar B-CONNECTED

Avatar foto

Jill Engelen

Jill is het aanspreekpunt voor loonadministratie en juridisch advies op vlak van sociale wetgeving.

MEER VAN DEZE AUTEUR
View all Posts

Sinds 1 augustus 2019 bestaat de mogelijkheid om de loopbaan als werknemer of ambtenaar gedeeltelijk te onderbreken, daarvoor een uitkering te ontvangen én ondertussen een zelfstandige activiteit uit te oefenen. Voordien was dit enkel mogelijk bij een volledige loopbaanonderbreking.

Het gaat zowel om de klassieke loopbaanonderbreking (overheidssector) als het tijdskrediet (werknemers in privésector) en de verschillende thematische verloven zoals ouderschapsverlof, verlof wegens medische bijstand en palliatief verlof (overheids- en privésector).

Welke voorwaarden dienen gerespecteerd te worden?

Om de gedeeltelijke loopbaanonderbreking – waarvoor  men een uitkering ontvangt – te combineren met een zelfstandige activiteit, moet aan volgende voorwaarde voldoen zijn:

  • De zelfstandige activiteit moet al minstens 12 maanden voor de loopbaanonderbreking uitgeoefend worden. Het blijft dus verboden een zelfstandige activiteit te starten tijdens de deeltijdse loopbaanonderbreking.

Bovendien is er ook een beperking in tijd.  De zelfstandige activiteit kan maar gecombineerd worden met een uitkering gedurende:

  • 24 maanden bij een vermindering met 1/2de van het normale aantal arbeidsuren bij een voltijdse betrekking.
  • 60 maanden bij een vermindering met 1/5de  of 1/10de  van het normale aantal arbeidsuren bij een voltijdse betrekking.

Voor meer informatie kan u steeds contact opnemen met het B-HRMS team.

Vorige

«

Volgende

»