29.000 ondernemingen riskeren om doorgehaald te worden in de KBO

PKF BOFIDI Legal   |  

<< Terug naar B-CONNECTED

De Thesaurie van de FOD Financiën heeft recent aangekondigd dat ze (in twee fases) maar liefst 29.000 ondernemingen zal doorhalen uit de Kruispuntbank van Ondernemingen (“KBO”). Deze doorhalingen zijn zichtbaar voor alle overheidsdiensten en burgers die de KBO raadplegen en worden ook bekend gemaakt in het Belgisch Staatsblad. Kan dit van toepassing zijn op jouw onderneming en wat zijn de mogelijke gevolgen hiervan? Wij leggen het in dit artikel graag uit.

Uitbreiding ambtshalve doorhaling in de Kruispuntbank voor Ondernemingen

Door de Wet van 5 november 2023 (“houdende diverse bepalingen inzake economie”) werd artikel III.42 van het Wetboek Economisch Recht (“WER”) gewijzigd met ingang van 21 december 2023. Dit artikel regelt de specifieke gronden waarop de beheersdienst van de KBO ambtshalve tot doorhaling van een onderneming in de KBO kan overgaan.

Er bestonden al twee procedures voor ambtshalve doorhaling.

  • De eerste gaat om een standaardprocedure voor doorhaling in het geval foutieve of ontbrekende gegevens bij een inschrijving die niet door de betrokken entiteit gecorrigeerd werden na verzoek van de beheersdienst (artikel III.40 WER).
  • De tweede procedure bevatte reeds vijf specifieke gronden tot ambtshalve doorhaling om zogenaamd “slapende ondernemingen” te kunnen verwijderen (in art III.42 WER).

Er werden nu twee nieuwe specifieke gronden tot ambtshalve doorhaling toegevoegd aan dit artikel, waaronder de niet-naleving van de UBO-verplichtingen.

Niet-vervulling formaliteiten UBO-register

De beheersdienst van de KBO kan door de nieuwe wet een onderneming ambtshalve doorhalen wanneer deze op één van de volgende drie manieren niet (langer) voldoet aan de UBO-verplichtingen:

  • Er werd een administratieve geldboete opgelegd voor de niet correcte naleving van artikel 1:35 Wetboek van vennootschappen en verenigingen (“WVV”) met betrekking tot het inwinnen van “toereikende, accurate en actuele informatie van de uiteindelijke begunstigden en registratie ervan in het UBO-register” en de betrokken onderneming heeft na 60 kalenderdagen de gegevens nog niet gecorrigeerd of doorgegeven;
  • De onderneming voldoet niet aan de verplichting van artikel 1:35 WVV zoals hierboven aangehaald én heeft bovendien sinds zeven jaar geen enkele publicatie in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad of in het Belgisch Staatsblad uitgevoerd.
  • De onderneming voldoet al meer dan 1 jaar niet aan de verplichting tot jaarlijkse bevestiging van haar gegevens in het UBO-register.

Gevolgen van de ambtshalve doorhaling

Omdat de doorhaling een administratieve maatregel is, heeft dit geen impact op de rechtspersoonlijkheid van de onderneming.

Niettemin heeft de doorhaling wel aanzienlijke andere gevolgen, zoals:

  • Een verbod om nog economische activiteiten uit te oefenen, met strafrechtelijke sancties tot (mogelijk) gevolg;
  • Derden worden op de hoogte worden gebracht van de situatie door de publicatie in het Belgisch Staatsblad. Bovendien is de doorhaling zelf ook zichtbaar in de KBO (en kan dit dus belangrijke commerciële consequenties met zich meebrengen). De naleving van de UBO-verplichtingen is bijzonder belangrijk in uw bancaire relaties. Banken kunnen bepaalde transacties uitstellen of zelfs beslissen om de relatie met uw onderneming stop te zetten;
  • Alle rechtsvorderingen ingesteld door de vennootschap worden onontvankelijk.

Oplossing

Je kan de vervulling van de UBO-formaliteiten laten uitvoeren door jouw vertrouwde adviseur.
Daarnaast kan je de jaarlijkse bevestiging en de update van het UBO-register bij wijzigingen vereenvoudigen door je UBO-register te linken met het Belgisch Staatsblad, en/ of met het elektronische eStox aandelenregister. De link met het Belgisch Staatsblad zorgt er immers voor dat de informatie die daar reeds beschikbaar is, niet dubbel hoeft worden toegevoegd aan het UBO-register. Wanneer de link gemaakt is met eStox en de automatische verwerking aanstaat, worden alle wijzigingen van aandeelhouders met een UBO-verplichting onmiddellijk geregistreerd in het UBO-register.

Eens het UBO-register volledig in orde is gebracht, wordt de doorhaling volgens de FOD Financiën automatisch geschrapt. De FOD Financiën gaf aan dat dit momenteel tot 10 dagen duurt.

Onze PKF BOFIDI Legal-experten helpen je graag verder

Heb je vragen over de doorhaling van KBO? Dan kan je steeds onze legal-experten contacteren.

Dit artikel werd geschreven door Irene Tromp, gespecialiseerd in vennootschaps-en ondernemingsrecht.


Vorige

«

Volgende

»