De Federal Learning Account: over de opleidingsrechten van werknemers

PKF BOFIDI Legal   |  

<< Terug naar B-CONNECTED

Naast het verplichte jaarlijkse opleidingsplan (voor werkgevers met 20 werknemers) en de individuele opleidingsrechten (voor alle werkgevers – 5 opleidingsdagen per jaar voor een voltijdse), is er nu voor werkgevers ook de bijkomende verplichting om alle (formele en informele) opleidingen in het kader van de arbeidsrelatie te registreren.

Deze registratie moet gebeuren via de Federal Learning Account www.mycareer.be. Deze tool zou een goed beeld moeten geven van de opleidingssituatie in een onderneming en de professionele ontwikkeling van elke werknemer. Normaal gezien dienden werkgevers uiterlijk op 1 april 2024 hiermee aan de slag gaan maar dit werd – wellicht tot blijdschap van velen – uitgesteld naar 30 november 2024. Onder het motto ‘een gewaarschuwde persoon’ is er twee waard, is dit bijgevolg een ideale gelegenheid om na te gaan wat een argeloze werkgever, die door het bos de bomen niet meer ziet, nu precies moet gaan doen.

1. Bezoek eerst en vooral www.mycareer.be

Registreer jouw onderneming.

2. Zorg voor de registratie van de persoonsgegevens van jouw werknemers

Binnen 60 dagen na elke indiensttreding moet de werkgever de vereiste persoonsgegevens van nieuwe werknemers vastleggen. Voor de bestaande werknemers moeten de vereiste personeelsgegevens uiterlijk de laatste dag van de maand na elk kalenderkwartaal geregistreerd worden.

3. Verifieer de Registratie van de opleidingen

Per kwartaal zijn het de opleidingsverstrekkers die verantwoordelijk zijn voor directe registratie van de gevolgde cursussen en de basisinformatie, ook via de Federal Learning Account via www.mycareer.be. Werkgevers dienen dan enkel te verifiëren.

4. Controleer doorlopend de opleidingsrechten

Doorlopend moeten werkgevers de opleidingsrechten ook gaan beheren. Dat wil zeggen dat ze moeten nagaan of de wettelijke en sectorale opleidingskredieten, de opleidingsrechten en de aangeboden en gevolgde opleidingen up-to-date zijn. Bijvoorbeeld wanneer de werknemer een opleiding gevolgd heeft dan moet de werkgever bijkomend in de FLA het aantal opleidingsdagen of -uren registreren. Daarna is het de bedoeling dat het platform (Sigedis) automatische berekeningen uitvoert, waardoor de uren in rekening worden gebracht van het opleidingsrecht, maar de werkgever moet de juiste data aanleveren door actualisatie houden.

5. Directe informatieverstrekking aan werknemers:

Werknemers moeten bij aanvang en vervolgens één keer per jaar, informatie krijgen over het bestaan van de FLA en persoonsgegevens die daarin verwerkt worden.

Als werkgever doet men er dus goed aan om alle werknemers te registreren met e-mailadres (of gedeeld via e-box) zodat zij automatisch een notificatie ontvangen via het platform.Bovenkant formulier Werknemers zonder geregistreerd e-mailadres moeten immers nog eens rechtstreeks worden aangeschreven binnen de 30 kalenderdagen middels een elektronisch formulier (via Sigedis ter beschikking gesteld).

6. Zwarte lijst

Sigedis stelt elk kwartaal een lijst op van werkgevers die FLA-verplichtingen niet nakomen. Werkgevers worden geïnformeerd via de socialezekerheids eBox en hebben 30 dagen om te voldoen. Ze worden van de lijst verwijderd bij naleving. De lijst wordt gedeeld met instanties en publiekelijk bekendgemaakt door de FOD Werkgelegenheid. Er is een overgangsmaatregel van 6 maanden waarin er geen publiekelijke bekendmaking wordt gedaan.

Onze PKF BOFIDI Legal-experten helpen je graag verder

Heb je hulp nodig bij het opstellen van een jaarlijks opleidingsplan of heb je vragen over de de individuele opleidingsrechten, geraak je er niet uit met de registratie of zijn de plichten onduidelijk m.b.t. de data in de Federal Learning Account, dan staan wij jou uiteraard graag bij. Bij vragen kan je steeds onze legal-experten contacteren.

Dit artikel werd geschreven door Peter Stroobants, advocaat en specialist in arbeidsrecht.


Vorige

«

Volgende

»